Sende inn søknad med eventuell dokumentasjon

Når du har funnet frem til et lånetilbud hos Kapitalkassen som svarer til forventningene dine e, er det på tide å sende inn en søknad. Her skal du, som regel, fylle inn et skjema med:

  • Personlig informasjon
  • Økonomiske forhold
  • Livssituasjon (arbeid, sivilstatus etc.)

Når søknaden er fylt ut kan det være du blir bedt om å vedlegge dokumentasjon på at dine opplysninger er riktige. Dette er typisk informasjon som ligger lett tilgjengelig, som skatteopplysninger og lønnsslipper. Lånesøknaden skal signeres av deg og du kan i mange tilfeller, om ikke de fleste, bruke BankID til å gjøre dette. Når lånesøknaden er sendt inn så vil den bli vurdert av en saksbehandler. Har du utfyllende informasjon eller andre opplysninger så kan du kontakte låneselskapet for å informere om dette, det gjelder også hvis du har spørsmål til søknaden.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *