Seriehybrid

En seriehybrid består av en elektrisk motor, batteri og en generator (som kjører med gass). Når batteriet er tomt vil gassgeneratoren sette inn og lade batteriet for å øke kjøredistansen. Denne typen er mer uvanlig, men kan også fås kjøpt i Norge (her er det vanskelig å vise ren distanse på elektrisk kraft pga. teknikken …

SeriehybridRead More »